maskmask
niebezpieczne odpady

Odpady niebezpieczne to produkty uboczne działalności bytowej i gospodarczej człowieka, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i innych form życia. Odpady niebezpieczne odróżniają się od innych rodzajów odpadów takimi cechami jak: palność rozumianą jako łatwość i podatność odpadów na samozapłon, reaktywność, czyli dużą zdolność do reagowania chemicznego odpadów z różnymi komponentami środowiska naturalnego, skłonność do eksplozji oraz emisji gazów toksycznych. Innymi cechami są korozyjność, będąca niczym innym jak destrukcyjnym wpływem na materiały konstrukcyjne oraz ekotoksyczność, mająca podobny wpływ na środowisko, co reaktywność, jednakże różni ją dłuższy czas realizacji oraz fakt, że skutki zanieczyszczenia utrzymują się dłużej.

separatory tłuszczu

Wymóg stosowania separatorów tłuszczów wynika z konieczności oczyszczania ścieków technologicznych z tłuszczów przed ich odprowadzeniem do systemu kanalizacyjnego. Ma to na celu uniknięcie problemów eksploatacyjnych z rurami, urządzeniami, a także bezpośrednio z oczyszczalnią ścieków. Pamiętajmy, że zbyt duża ilość tłuszczu w systemach i instalacjach prowadzi do zmniejszenia przekroju rur na skutek osadzania się tłuszczu na ściankach. Zalegający w oczyszczalniach ścieków stwarza natomiast bardzo poważne problemy eksploatacyjne. Należą do nich zwiększone zużycie tlenu czy zarastanie złóż. Dodatkowo biologiczne rozkładanie się tłuszczu powoduje powstanie żrących kwasów tłuszczowych, które wpływają na korozję rur żeliwnych.

kontener na odpady

Osoby dziedziczące mieszkanie lub dom po dziadkach najczęściej chcą go gruntownie wyremontować. Najczęściej rodzina zachowuje sobie kilka pamiątek po byłych mieszkańcach, jednak większą cześć rzeczy po prostu wyrzuca. W wypadku małego mieszkania nie jest to problematyczne, jednak w wypadku sporego, trzypokojowego lokum lub nawet domu wyrzucenie zawartości szaf i samych mebli to nie lada wyzwanie. Jak sobie z nim poradzić?

materiały, które można poddawać recyklingowi

Recykling to proces polegający na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu podczas produkcji w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Przetwarzając surowce wtórne, ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Ponadto powtórne wykorzystanie surowców, które są nośnikami energii, jest ważnym elementem oszczędnego gospodarowania energią. Innymi słowy najważniejsza zasada recyklingu to maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowców i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

unieszkodliwienie odpadów

Przemysł generuje dużo „trudnych” odpadów. Wiele śmieci pochodzących z produkcji jest bardzo niebezpiecznych dla ludzi i dla środowiska i nie można ich po prostu wyrzucić na wysypisko. Szkodliwe substancje, które się z nich wydzielają dostałyby się do gleby, wody i powietrza zatruwając wszystko dookoła. Dlatego niezbędne jest unieszkodliwienie odpadów, zanim trafią one do recyclingu lub zanim zostaną całkiem zutylizowane. Kto i jak może je przeprowadzić?

Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.