maskmask

Odpady niebezpieczne to produkty uboczne działalności bytowej i gospodarczej człowieka, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i innych form życia. Odpady niebezpieczne odróżniają się od innych rodzajów odpadów takimi cechami jak: palność rozumianą jako łatwość i podatność odpadów na samozapłon, reaktywność, czyli dużą zdolność do reagowania chemicznego odpadów z różnymi komponentami środowiska naturalnego, skłonność do eksplozji oraz emisji gazów toksycznych. Innymi cechami są korozyjność, będąca niczym innym jak destrukcyjnym wpływem na materiały konstrukcyjne oraz ekotoksyczność, mająca podobny wpływ na środowisko, co reaktywność, jednakże różni ją dłuższy czas realizacji oraz fakt, że skutki zanieczyszczenia utrzymują się dłużej.

Jak unieszkodliwia się odpady niebezpieczne

Podjęcie decyzji o tym jaką technologię unieszkodliwiania odpadów wybierzemy, konieczne jest zapoznanie się z wieloma problemami, zarówno natury prawnej, jak i techniczno-ekonomicznej. W większości krajów wprowadzone są przepisy prawne, określające procesy związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, transportem i przetwarzaniem odpadów. Jednak najważniejszym kryterium doboru sposobu unieszkodliwiania odpadów są właściwości substancji, które mają zostać poddane procesowi. W związku z tym można wnioskować, że nie ma uniwersalnej metody, która poradzi sobie ze wszystkimi rodzajami odpadów. Technologię unieszkodliwiania odpadów dzielimy na: fizykochemiczne, biologiczne, termiczne, przekształcanie odpadów do postaci surowców pierwotnych lub wtórnych, deponowanie odpadów na składowiskach uporządkowanych.

Warunki jakie muszą spełnić zakłady utylizacji odpadów niebezpiecznych

Aby zakład mógł utylizować odpady niebezpieczne musi spełniać trzy podstawowe warunki: efektywność ekonomiczną, skuteczność ekologiczną oraz oczywiście akceptację społeczną. Czynnik ekologiczny jest w tym zestawieniu bezdyskusyjny, natomiast dwa pozostałe elementy obarczone są silną interakcją finansową i społeczną.  Unieszkodliwienie odpadów, jak również ich składowanie wymaga nie tylko odpowiednich technologii, ale przede wszystkim drogich instalacji oraz urządzeń. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się ze strukturą wytwarzania odpadów niebezpiecznych na danym terenie oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, kodyfikowanych w postaci wytycznych Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.