maskmask

Przetwórstwo odpadów, znane pod pojęciem recyklingu polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym niż dotychczas. Jednak odzysk odpadów polega także na unieszkodliwianiu odpadów w instalacjach technicznych. Może mieć to miejsce między innymi poprzez ich spalanie lub odpowiednie składowanie.

Procesy technologiczne prowadzone w instalacjach, a także same odpady mogą zagrażać środowisku. W związku z tym, aby prowadzić taką działalność konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Chcąc zarówno zbierać, jak i przetwarzać odpady należy złożyć wniosek o wspólne zezwolenie na obie te czynności. Za prowadzenie działalności tego typu bez wymaganego zezwolenia grozi kara w wysokości od 10 000 zł do miliona złotych.

Wniosek można złożyć w Starostwach Powiatowych, Urzędach Marszałkowskich, a także w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska. Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. Ma to miejsce między innymi w przypadku jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych wykorzystujących odpady na potrzeby własne, a także w przypadku władających nieruchomością, zbierających odpady komunalne wytwarzane na terenie konkretnej nieruchomości. Taką możliwość posiadają także podmioty zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a także podmioty posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które dodatkowo obejmuje ich zbieranie i przetwórstwo.

Na czym polega kompleksowa gospodarka odpadami?

Gospodarka odpadami to szereg procesów, które związane są nie tylko ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, ale także nadzorem nad tego typu działaniami, jak również postępowaniem z miejscami, w których unieszkodliwia się odpady.  Odzysk odpadów stałych, ciekłych oraz obrót surowcami wtórnymi to tylko niektóre z prowadzonych przez nas działań, mających pomóc zutylizować odpady różnego typu. Nasza firma oferuje szereg działań ukierunkowanych na ochronę środowiska.

Zajmujemy się nie tylko neutralizacją odpadów, ale także czyszczeniem separatorów i tłuszczowników, wywozem materiałów uznawanych za niebezpieczne, a także usuwaniem i skażeń i zanieczyszczeń, które powstały w wyniku wydarzeń losowych i wypadków komunikacyjnych.

Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.