maskmask

Materiały niebezpieczne są to odpady stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Należą do nich przedmioty wytwarzane przez przemysł i gospodarstwa domowe oraz szkodliwe substancje. Podlegają unieszkodliwieniu w specjalnie do tego przystosowanych zakładach.  Mogą być składowane i wywożone w specjalnych kontenerach na śmieci.

Materiały niebezpieczne są odpadami pochodzącymi z działalności człowieka, zarówno gospodarczej, jak i bytowej, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska naturalnego. Kojarzone są głównie z przemysłem, jednak ich źródłem wytwarzania są również gospodarstwa domowe. Nie mogą być wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi, takie śmieci jak: sprzęt elektryczny i elektroniczny; farby, lakiery, kleje, oleje mineralne i substancje oleiste; rozpuszczalniki, barwniki, żywice, środki czyszczące i ochrony roślin; aerozole, baterie, akumulatory, tonery, leki, odpady medyczne, laboratoryjne i weterynaryjne; środki farmaceutyczne, środki pirotechniczne i materiały wybuchowe. Składowanie elementów, zawierających toksyczne związki chemiczne, zagraża ludziom, zwierzętom i roślinom. Należy je utylizować na różne sposoby, a jednym z nich jest spalanie, które pozwala na znaczną redukcję objętości odpadów. W stosunku do niektórych grup odpadów niebezpiecznych przeprowadzana jest dezynfekcja chemiczna. Przedsiębiorstwo EKOPROD odbiera i neutralizuje tego rodzaju śmieci, w sposób legalny i bezpieczny. Odpady chemiczne i biologiczne. Utylizujemy ciekłe odpady chemiczne i inne np. za pomocą chloru.

Jak wygląda wywóz materiałów niebezpiecznych?

Materiały niebezpieczne mogą być wywożone w specjalnie w tym celu przygotowanych kontenerach na śmieci. Wymagają zachowania zwiększonej ostrożności i przestrzegania ścisłych restrykcji. Transport materiałów niebezpiecznych podlega szczególnym rygorom w zakresie klasyfikacji odpadów, ich dopuszczenia do przewozu, doboru opakowań, oznakowani i wymagań dotyczących kierowców i pojazdów. Przepisy ADR ustanawiają wszelkie nakazy i zakazy dotyczące bezpiecznego przewozu ładunków. 

Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.