maskmask

Sprawa ta wydaje się pozornie prosta, ale niestety jest dużo bardziej złożona, niż można by się spodziewać. Zgodnie z kodeksem cywilnym, sprawca kolizji drogowej odpowiada za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu oraz własności publicznej. Oznacza to, że osoba odpowiedzialna za wypadek musi ponieść koszty naprawy uszkodzonego pojazdu drugiej strony, a także pokryć ewentualne straty wynikające z utraty wartości mienia publicznego, takiego jak znaki drogowe czy bariery.

Obowiązki sprawcy kolizji

Sprawca kolizji jest także zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań mających na celu usunięcie skutków zdarzenia. Przepisy prawa nakładają na niego obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanym, jeśli takie osoby są obecne na miejscu wypadku. Ponadto zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, sprawca zobligowany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wszelkich zagrożeń, które mogłyby dodatkowo utrudniać ruch na drodze lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.

Kto odpowiada za usunięcie plam oleju i płynów eksploatacyjnych?

W praktyce usuwanie olejów i płynów eksploatacyjnych z nawierzchni drogi po kolizji może być częścią obowiązków sprawcy, które wynikają z przepisów kodeksu drogowego. Przede wszystkim chodzi o działania mające na celu usunięcie zagrożeń dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Oleje czy płyny eksploatacyjne rozlane na jezdni mogą stanowić poważne zagrożenie dla ruchu drogowego, zwłaszcza gdy nawierzchnia jest mokra lub śliska.

Do usuwania zanieczyszczeń powypadkowych należy wezwać odpowiednie służby porządkowe, które są odpowiednio wyposażone w środki i maszyny umożliwiające skuteczne i szybkie usunięcie takiego zagrożenia. Warto jednak pamiętać, że koszty takiej interwencji mogą zostać poniesione przez sprawcę kolizji jako część jego obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Obowiązek usunięcia olejów czy płynów z jezdni może być również przeniesiony na zarządcę drogi. W przypadkach nieprecyzyjnych przepisów odpowiedzialność za utrzymanie czystości dróg spoczywa na gminach czy miastach, które są zobowiązane do zapewnienia prawidłowego stanu infrastruktury drogowej.

Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.